dimarts, 17 de maig de 2016

La democràcia deliberativa per Òscar Rebollo


Òscar Rebollo. Director de l’IGOP-UAB, i actualment director de serveis d’acció comunitària de l’ajuntament de Barcelona va explicar la tercera dimensió de la democràcia; la democràcia deliberativa. 


La democràcia deliberativa fa referència a una de les tres dimensions de la democràcia. Proposa obrir espais  de debat per escoltar, conversar, contrastar arguments, i així poder adoptar les millors decisions i millor informades (a través dels representants, referèndums, consultes etc. ). La democràcia deliberativa no substitueix les altres dues dimensions (la representativa i la directa), sinó que és complementaria (trilogia democràtica). 
En els debats no és fàcil arribar a conclusions perquè en una societat diversa i plural hi coexisteixen interessos  diferents i/o conflictes d’interessos, un fet que en si mateix suggereix que la finalitat del debat no és necessàriament acabar en consens, en un acord únic on tothom pensi el mateix, sinó donar elements per a la reflexió i la creació de criteris més contrastats. A que allunyar el debat de la presa de decisions, per tal de no condicionar-lo, en pot millorar la  seva qualitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada